Elektroterapia

Elektroterapia:

FizE    Astar Aries

Galwanizacja-zabieg elektroleczniczy, polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami.

Wskazania:

 • -nerwobóle
 • -przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych
 • -zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • -porażenia wiotkie
 • -utrudniony zrost kostny
 • -zaburzenia krążenia obwodowego

Przeciwwskazania:

 • -metal na drodze przepływu prądu
 • -ostre stany zapalne
 • -ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich
 • -wypryski i owrzodzenia na skórze
 • -nowotwory złośliwe i łagodne
 • -gorączka
 • -porażenie spastyczne
 • -zaburzenia czucia
 • -ciąża
 • -wszczepiony rozrusznik serca
 • -zakrzepy
 • -zagrożenie zatorami
 • -zapalenie żył

Jonoforeza– zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanki jonów leków za pomocą prądu stałego

Wskazania:

 • -przykurcze
 • -blizny
 • -stany pourazowe stawów i mięśni
 • -utrudniony zrost kostny
 • -zapalenia okołostawowe
 • -zaburzenia krążenia obwodowego
 • -nerwobóle
 • -stany zapalne tkanek miękkich i mięśniobóle

Przeciwwskazania:

   • Są takie same jak przy galwanizacji.

Elektrostymulacja– zabieg, którego celem jest wywołanie skurczu mięśnia za pomocą prądu impulsowego.

Wskazania: (do stymulacji mięśni w porażeniu spastycznym)

 • -czynnościowy kręcz karku
 • -stan po udarze i urazie mózgu
 • -MPD (mózgowe porażenie dziecięce)
 • -stan po urazie rdzenia kręgowego
 • -stwardnienie rozsiane

Prądy diadynamiczne (Prądy Bernarda).– Są to prądy złożone z impulsów o kształcie połówki sinusoidy. Wyróżniamy sześć rodzajów prądów: MF, DF, CP, LP, MM, RS

 • Działanie przeciwbólowe- prąd DF, CP, LP
 • Działanie przekrwienie i odżywcze- prąd DF, MF, CP
 • Zmniejszenie napięcia mięśniowego- DF, CP, LPli>

Wskazania:

 • -zaburzenia troficzne
 • -zespoły bólowe stawów kręgosłupa i kończyn
 • -zaburzenia krążenia obwodowego
 • -stany po urazach narządu ruchu
 • -mięśniobóle
 • -nerwobóle
 • -zaniki mięśni w nieczynności

Tens– metoda elektroterapii służąca do zwalczania zarówno bólów ostrego i przewlekłego

Przeciwwskazania:

 • -zaburzenia czucia
 • -nowotwory
 • -okolica śluzówki i gałek ocznych
 • -rozrusznik serca
 • -metal na drodze przepływu prądu
 • -zabieg w okolicy serca
 • -świeże rany, stany zapalne skóry
 • -epilepsja
 • -okolica zatoki szyjnej
 • -ciąża, zwłaszcza w pierwszym trymestrze

Prąd Traberta – cechą prądu jest silne działanie przeciwbólowe.

Wskazania:

 • -zaburzenia krążenia obwodowego
 • -mięśniobóle
 • -zaparcia
 • -nerwobóle
 • -stany po urazach stawów i mięśni
 • -zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

Prądy interferencyjne (Prądy Nemecka)– prądy średniej częstotliwości, które powstają w wyniku ,,nakładania” się dwóch prądów średniej częstotliwości, płynących w dwóch niezależnych obwodach

Przeciwwskazania:

 • – świeże naderwanie mięśni i ścięgien-uszkodzenia i choroby skóry
 • – metal w tkankach
 • – ostre procesy zapalne
 • -rozrusznik serca
 • -zabiegi w okolicy serca